FANDOM


Groteska - jest to ukazywanie rzeczywistości w literaturze, teatrze, filmie i dziełach plastycznych w sposób, który odbiorca uznaje za nierealistyczny, obcy, absurdalny, komiczny, karykaturalny. Jest to wizja świata w "krzywym zwierciadle". Nazwa pochodzi od motywu dekoracyjnego przedstawiającego stylizowane elementy roślinne przeplatane ze zwierzęcymi, ludzkimi i fantastycznymi postaciami.

Groteskę cechuje:

  • deformacja rzeczywistości,
  • mieszanie elementów kontrastowych, pozostających ze sobą w sprzeczności (np. bieli z czernią, dobra ze złem itp.),
  • mieszanie komizmu z tragizmem oraz elementów fantastycznych z realistycznymi
  • hiperbolizacja
  • zakłócenie zdrowego rozsądku (nonsens) i zasad logicznych - alogiczność
  • fascynacja brzydotą
  • krzywe zwierciadło
  • oniryzm
  • parodia i karykatura

Groteska szczególnie rozwinęła się w 20-leciu Międzywojennym i występuje w takich dziełach jak: "Szewcy" Witkacego, "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa, "Proces" F. Kafki. Jednym z mistrzów groteski jest Sławomir Mrożek (np. "Tango", "Baba")

Bouncywikilogo