FANDOM


Niemiecki przymiotnik kafkaesk (od nazwiska pisarza Franza Kafki) oddaje przejmujące zgrozą uczucie mrocznej niepewności, zagadkowego i niesprecyzowanego zagrożenia, poczucia znajdowania się pod kontrolą bliżej nieokreślonej siły lub władzy. Przymiotnik ten wywodzi się ze specyficznej atmosfery panującej w wielu dziełach Franza Kafki, w których główni bohaterowie nierzadko odnajdują się w zagadkowych i groźnych sytuacjach, charakteryzujących się zarówno czarnym humorem jak i elementami tragicznymi. W języku niemieckim przymiotnik ten bardzo często używany jest w artykułach prasowych przy charakteryzowaniu zdehumanizowanej biurokracji. Przymiotnik ten znajduje zastosowanie w sytuacjach niewiedzy i bezsilności ludzi wobec praw rządzących biurokracją. Szczególnie w dwóch powieściach Franza Kafki, Procesie i Zamku, daje się wyczuć atmosfera, którą można by określić mianem kafkaesk. Nie jest to jednak jedyna dopuszczalna interpretacja. Detlef Wilske poprosił na swojej stronie internetowej swoich gości o zdefiniowanie słowa "kafkaesk". Okazało się, iż każdy pojmuje ten przymiotnik w inny sposób. Dla jednego oznaczał on zagmatwanie, dla drugiego syzyfowe poszukiwanie sensu własnej egzystencji, a dla jeszcze kogoś innego możliwość uczynienia ze zwyczajnej codziennej sytuacji tragedii. Kafkaesk tłumaczono najczęściej w języku polskim jako "sytuacja kafkowska", chociaż zakres znaczeniowy tego przymiotnika zostaje w ten sposób bardzo uszczuplony.

Linki zewnętrzne Edytuj

Bouncywikilogo