FANDOM


Każdą informację należy udokumentować i uczynić sprawdzalną – oznacza to, że tworząc tę encyklopedię opieramy się na źródłach. Źródłami mogą być materiały zdobyte osobiście, a także oryginalne nagrania, oficjalne i nieoficjalne strony internetowe, książki, prasa, internetowe encyklopedie i bazy danych i inne.

Źródła dodajemy w formie przypisów (zobacz dotyczącą tego pomoc) lub w sekcji „Źródła” w danym haśle. Każda informacja, którą zamieszczasz, powinna być poparta odpowiednimi źródłami. W dalszej części tej strony znajdziesz szczegółowe informacje na temat cytowania źródeł.

Po co źródła?Edytuj

Podawanie źródeł jest zasadą z kilku powodów:

  • Gwarantuje względnie dużą wiarygodność encyklopedii, czyli poziom prezentowanych materiałów.
  • Pozwala dotrzeć do źródeł informacji.
  • Zapobiega manipulacjom, szczególnie przy prezentowaniu opinii.
  • Eliminuje dużą część kłótni użytkowników dotyczących kształtu haseł.
  • Gwarantuje obiektywność materiałów, przy uwzględnieniu, że piszemy o faktach.
  • Pozwala wyłączyć z haseł opinie i zdarzenia mało istotne, wykluczające się i rozbieżne.
  • Hasła zaopatrzone w kompletne źródła można uznać za skończone i nie ma konieczności powracania do niego z kolejnymi korektami, jeżeli nie dotyczy czegoś, co ciągle się dzieje (np. trwającej kariery zespołu, cyklicznej imprezy, wydawnictwa płytowego).

Jeżeli brak źródełEdytuj

Brakowi źródeł można zaradzić na trzy sposoby:

  • W miejscu, gdzie jakiś fragment należy poprzeć źródłami, dodajemy szablon (po znaku interpunkcyjnym, jeżeli występuje w sąsiedztwie) potrzebny cytat.
  • Jeżeli cały artykuł wymaga dodania źródeł, wstawiamy szablon brak źródeł. Podobnie, jeżeli wymaga tego sekcja, wstawiamy szablon brak źródeł z parametrem „sekcja”.
  • Jeżeli artykuł wymaga weryfikacji, ponieważ obecne źródła są niewystarczające, dodajemy szablon artykuł wymagający weryfikacji.

OpinieEdytuj

Jeżeli prezentujesz opinię na temat osoby, albumu, muzyki czy koncertu, musisz ją udokumentować linkiem bądź podając w inny sposób miejsce jej publikacji. Przede wszystkim nie może być ona Twoją prywatną opinią, ponieważ Encyklopedia muzyki Wikii, tak jak każda inna encyklopedia, opisuje – w tym przypadku – pewien fragment rzeczywistości, która jest tworzona m.in. przez uznane w dziedzinie krytyki muzycznej autorytety.

Jeżeli podania źródeł wymaga cały tekst, użyj szablonu brak źródeł.

Korzystanie z innych hasełEdytuj

Jeżeli w jakimś haśle zawiera się pewna informacja (np. nazwisko muzyka, rok wydania i format albumu) i jest ona poparta źródłami, nie musisz dublować przypisu w haśle, w którym w skrócie podajesz tę informację. Przykładowo, jeżeli tworzysz hasła na temat całej dyskografii zespołu, nie musisz powtarzać w haśle o zespole przypisu o tym, w którym roku została wydana jakaś płyta i kto był wydawcą, jeżeli ta informacja znajduje się w artykule o tej płycie.

Analogicznie można gromadzić przypisy dotyczące dyskografii w haśle o wykonawcy tak długo, jak długo nie powstaną oddzielne hasła, w których będzie można je umieścić wraz z innymi informacjami o danym albumie. Kiedy oddzielne hasła już powstaną, wtedy można przenieść tam przypisy, ale nie ma takiego obowiązku.

Zawsze możesz zostawić przypisy w dwóch albo większej ilości miejsc jednocześnie. Szczególnie jest to zalecane wtedy, kiedy informacje, które chcemy podać bez przypisów, nie wynikają wprost z treści hasła, do którego się odnosimy, a tylko z części przypisu niezreferowanej w tym haśle. Innymi słowy bez przypisu można się odnieść tylko w przypadku, kiedy hasło, do którego się odnosimy, jest źródłem danej popartej przypisami informacji, a nie wtedy, kiedy źródłem informacji jest inne źródło informacji w tym haśle, ale niezacytowane pod kątem informacji, którą chcemy podać.

Zobacz teżEdytuj


Ta strona zawiera treści z Encyklopedii muzyki Wikii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Cytowanie źródeł. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Encyklopedii muzyki Wikii jest udostępniony na licencji GNU Free Documentation License.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.