FANDOM


Uniwersytet Karola w Pradze - najstarsza uczelnia wyższa w środkowej Europie, założona w 1348 przez króla Niemiec i Czech Karola IV.

Uniwersytet zorganizowany na wzór Sorbony (uniwersytetu w Paryżu). Dużą rolę w dziejach Uniwersytetu odegrali husyci, których przywódca Jan Hus był tutejszym wykładowcą i rektorem (1401-1412).

W 1882 podzielono go na 2 odrębne Uniwersytety: czeski i niemiecki. Uniwersytet czeski, który od 1820 nosi obecną nazwę, został w 1939 zamknięty. W 1945 zamknięto uniwersytet niemiecki i reaktywowano czeski.

W 1993 - 3 tys. nauczycieli akademickich i ok. 30 tys. studentów.

Bouncywikilogo